ИЗКУСТВАТА: ПРИОБЩАВАЩА ПЛАТНОХОДКА, КОЯТО СВЪРЗВА ЕВРОПА ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ARISBAE се роди, защото група европейски учители, след като се срещнаха помежду си и потвърдиха общия си интерес да обърнат текущата ситуация в образованието за възрастни в съответните им страни, решиха да се обединят, за да насърчат постигането на общи цели.

Преди това беше установено, че проблемите са сходни и че работата, извършена от всеки поотделно в полза на това подобрение, се допълва. Асоциацията е създадена с цел подобряване на образователния процес в образованието за възрастни чрез: напредък в обучението на учители, облекчаване на неуспеха в училище чрез нова методология и насърчаване на подобрения с оглед на включване както в света на труда, така и в социалната сфера, особено в групи в неравностойно положение.

С това транснационално предложение ще бъде по-лесно да се насърчи: методологична промяна в процеса на преподаване-учене на възрастни; познават, адресират и предоставят решения на причините за неуспех в училище и отпадане на това ниво; обучение за възрастни в по-голяма степен в съответствие с настоящите времена, насърчаване на използването на ИКТ и езици и интегрирането на хората в най-неравностойно положение в обществото.

arisbae_solo-min